เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี filter_media
Navigation

บทความ

การเปลี่ยนสารกรอง

การเปลี่ยนสารกรอง

จากการรายงานปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงที่มีจำนวนปีละประมาณ 1 ล้านคน ติดต่อกันมาหลายปี และยังไม่มีแนวโน้มลดลง และโรคที่ได้รับพิษจากโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู ฟลูออไรด์
(...อ่านต่อ...)

สารกรองคาร์บอน

สารกรองคาร์บอน

สารกรองคาร์บอนหรือ Activated Carbon เป็นสารกรองน้ำประเภทหนื่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับและคัดกรองจึงทำให้สารกรองคาร์บอนมีความสามารถในการกรองกลิ่น สี และคลอรีนได้
(...อ่านต่อ...)

สารกรองเรซิ่น

สารกรองเรซิ่น

สารกรองเรซิ่น หรือ ion-exchange resin คือโพลิเมอร์ที่ไม่ละลายน้ำมีลักษณะเป็นทรงกลมที่มีโครงสร้างลักษณะพิเศษและมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร ในกระบวนการกรองน้ำนั้นจะมีการใช้โซเดียมไอออนในการทำหน้าที่เป็นส่วนที่เรียกว่า Functional Group
(...อ่านต่อ...)

แอนทราไซต์

แอนทราไซต์

แอนทราไซท์ คือถ่านชนิดหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปของถ่านบิทูมินัส (Bitumious coal) โดยผ่านกระบวนการแอนทราไซทิเซชั่น (Anthracitization)
(...อ่านต่อ...)