เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี filter_media
Navigation

สารกรองเรซิ่น

สารกรองเรซิ่น

สารกรองเรซิ่น หรือ ion-exchange resin คือโพลิเมอร์ที่ไม่ละลายน้ำมีลักษณะเป็นทรงกลมที่มีโครงสร้างลักษณะพิเศษและมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร ในกระบวนการกรองน้ำนั้นจะมีการใช้โซเดียมไอออนในการทำหน้าที่เป็นส่วนที่เรียกว่า Functional Group ซึ่งเคลือบติดกับผนังของสารกรองเรซิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนประจุกับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เป็นสาเหตุของน้ำกระด้าง ด้วยเหตุผลนี้เรซิ่งประเภทนี้จริงเรียกว่า Softener

ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างการกรองด้วย เรซิ่น มีดังนี้

Ca (HCO3)2 + Na2 R –> RCa + NaHCO3
CaSO4 + Na2 R –> RCa + Na2SO4MgCl2 + Na2R –> RMg + NaCl

นอกจากนี้ในการกรองน้ำที่มีไอออนของโลหะหนักต่างๆเช่นทองแดง ตะกั่ว หรือ แคดเมียม ไอออนเหล่านี้จะถูกแทนที่ด้วย functional Group เช่นโซเดียมและโพแทสเซียมไอออนในสารกรองเรซิ่นซึ่งคล้ายกับกระบวนการกรองน้ำกระด้าง นอกจากนี้ Ion-exchange resin ยังใช้ในกระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์อีกด้วยโดยหมู่ Functional Group จะเป็นไฮโดรเจนไอออนสำหรับ Cation-exchange resin และไฮดรอกซิลไอออนสำหรับ Anion-exchange resin เมื่อหมู่ Function Group เหล่านี้ทำการแลกเปลี่ยนไอออนกับแคลเซียมในน้ำกระด้างแล้ว นั้นผลที่ได้คือโมเลกุลน้ำซึ่งแต่ต่างจากการใช้หมู่ Function Group ชนิดอื่น

ข้อมูลอ้างอิง

http://en.wikipedia.org/wiki/Ion-exchange_resin
http://www.indiamart.com/nectar-solutions/water-treatment-system.html

  (กลับไปหน้าบทความ)