เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี services
Navigation

ประเภทบริการ

เปลี่ยนสารกรอง

เปลี่ยนสารกรอง

การเปลี่ยนสารกรอง เป็นประจำนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการรักษาคุณภาพของน้ำกรอง ในการทำงานของสารกรองนั้น สารกรองซึ่งเป็นตัวขจัดสารเจือปนที่มากับน้ำนั้น จะมีประสิทธิภาพลดลงเรื่อยๆ ตามอายุการใช้งาน และปริมาณน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำ
(...รายละเอียด...)