เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี cooler
Navigation

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม

เครื่องทำน้ำเย็น

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ มีอุปกรณ์เสริมที่เป็นแบบเฉพาะของบริษัท ใช้การเชื่อมแบบอาร์กอนจึงมั่นใจว่าปราศจากการเจือปนของสารตะกั่ว มีให้เลือกถึง 7 รุ่น

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม ทุกรุ่นใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลด์, 50/60 เฮืรซ์ สารทำความเย็น R-134a ใช้
เทอร์โมสตัดท์ในการควบคุมอณุหภูมิ และมีช่วงอณุหภูมิความเย็น 4-8 °C รอยพับของเครื่องทำน้ำเย็นรีดด้วยไฟฟ้าจึงปราศจากสารตะกั่ว


เครื่องทำน้ำเย็น ทริม รุ่น standard

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม มาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะ

 • คอมเพลสเซอร์ Hitachi 70W/0.55Amp
 • มิติ กว้าง-ยาว-สูง 30-30-90 ซ.ม.
 • ความจุ 4 ลิตร
 • จ่ายน้ำด้วยถังน้ำขนาด 20 ลิตร
 • ใช้แผงระบายความร้อน
 • มีระบบป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง

  (กลับไปด้านบน)  
   

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม รุ่น T6F

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม t6f

ข้อมูลจำเพาะ

 • คอมเพลสเซอร์ Hitachi 160W
 • มิติ กว้าง-ยาว-สูง 31.5-38.5-102 ซ.ม.
 • ความจุ 8 ลิตร
 • ใช้ลูกลอยในการควบคุมระดิบน้ำ
 • ทางน้ำเข้ามีขนาด 1/2 นิ้ว
 • ระบายความร้อนด้วย คอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง ทำด้วยท่อทองแดง และคลีบอลูมิเนียม
 • มีระบบป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง

  (กลับไปด้านบน)  
   

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม รุ่น T6FN

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม t6fn

ข้อมูลจำเพาะ

 • คอมเพลสเซอร์ Hitachi 160W
 • มิติ กว้าง-ยาว-สูง 31.5-38.5-102 ซ.ม.
 • ความจุ 8 ลิตร
 • ใช้ลูกลอยในการควบคุมระดิบน้ำ
 • ทางน้ำเข้ามีขนาด 1/2 นิ้ว
 • ระบายความร้อนด้วย คอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง ทำด้วยท่อทองแดง และคลีบอลูมิเนียม
 • มีระบบป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง

  (กลับไปด้านบน)  
   

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม รุ่น T2P

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม t2p

ข้อมูลจำเพาะ

 • คอมเพลสเซอร์ Hitachi 160W
 • มิติ กว้าง-ยาว-สูง 46-46-115 ซ.ม.
 • ความจุ 30 ลิตร
 • ใช้ลูกลอยในการควบคุมระดิบน้ำ
 • ทางน้ำเข้ามีขนาด 1/2 นิ้ว
 • ระบายความร้อนด้วย คอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง ทำด้วยท่อทองแดง และคลีบอลูมิเนียม
 • มีระบบป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง

  (กลับไปด้านบน)  
   

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม รุ่น T3P

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม t3p

ข้อมูลจำเพาะ

 • คอมเพลสเซอร์ Hitachi 270W
 • มิติ กว้าง-ยาว-สูง 46-66-115 ซ.ม.
 • ความจุ 50 ลิตร
 • ใช้ลูกลอยในการควบคุมระดิบน้ำ
 • ทางน้ำเข้ามีขนาด 1/2 นิ้ว
 • ระบายความร้อนด้วย คอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง ทำด้วยท่อทองแดง และคลีบอลูมิเนียม
 • มีระบบป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง

  (กลับไปด้านบน)  
   

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม รุ่น T4P

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม t4p

ข้อมูลจำเพาะ

 • คอมเพลสเซอร์ Hitachi 270W
 • มิติ กว้าง-ยาว-สูง 46-76-115 ซ.ม.
 • ความจุ 60 ลิตร
 • ใช้ลูกลอยในการควบคุมระดิบน้ำ
 • ทางน้ำเข้ามีขนาด 1/2 นิ้ว
 • ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง ทำด้วยท่อทองแดงและคลีบอลูมิเนียม
 • มีระบบป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง

  (กลับไปด้านบน)  
   

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม รุ่น T5P

เครื่องทำน้ำเย็น ทริม t5p

ข้อมูลจำเพาะ

 • คอมเพลสเซอร์ Hitachi 380W
 • มิติ กว้าง-ยาว-สูง 46-108-115ซ.ม.
 • ความจุ 85 ลิตร
 • ใช้ลูกลอยในการควบคุมระดิบน้ำ
 • ทางน้ำเข้ามีขนาด 1/2 นิ้ว
 • ระบายความร้อนด้วย คอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง ทำด้วยท่อทองแดง และคลีบอลูมิเนียม
 • มีระบบป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง

  (กลับไปด้านบน)  
   

หากสนใจสินค้าของบริษัท หรือต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 02-370-1250 หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อส่งข้อความถืงเรา