เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี faqs
Navigation

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ เครื่องกรองน้ำดื่ม ทริม ทั้งก่อนและหลังการใช้เครื่องกรองน้ำ ผู้ใช้เครื่องกรองน้ำส่วนมากมักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับน้ำกรอง จากเครื่องกรองน้ำ ในส่วนของคำถามที่มักพบจากผู้ใช้เครื่องกรองน้ำ ทริม มีดังนี้

  1. ทำไมบางครั้งน้ำกรอง ถึงมีฟองอากาศขนาดเล็กๆ
  2. น้ำกรองที่มีอากาศอันตรายต่อการบริโภคหรือไม่
  3. ทำไมเครื่องกรองน้ำดื่ม ทริม จึงมีการกรองด้วยสารกรองเรซิ่น
  4. สามารถเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำ ทริม เองได้หรือไม่
  5. ทำไมเครื่องกรองน้ำดื่ม ทริม จึงไม่ควร backwash
  6. ทำไมจึงควรเปลี่ยนสารกรองอย่างสม่ำเสมอ

ทำไมบางครั้งน้ำกรองจากเครื่องกรองน้ำ ทริม ถึงมีฟองอากาศขนาดเล็กๆ


เพราะน้ำกรองจากเครื่องกรองน้ำ ทริม ผ่านการกรองกับสารกรองคาร์บอนแบบ Granular Activated Carbon น้ำกรองจึงมี ฟองอากาศ ซื่งเกิดมาจากการที่น้ำถูกดันให้ซึมผ่านลูกพรุนขนาดเล็กภายในเม็ดคาร์บอน

เนื่องจากในการผลิตคาร์บอนนั้นจากมีการอัดอากาศเข้าไปเพื่อทำให้เกิดรูพรุนบนพื้นผิวและภายในเม็ดของคาร์บอน ซึ่งรูพรุนเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการดูดสิ่งสกปรก หรือโมเลกุลสารอินทรีย์ต่างๆที่มากับน้ำ น้ำที่กรองออกมาจึงมีฟองอากาศขนาดเล็กอยู่จำนวนมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม


น้ำกรองที่มีอากาศอันตรายต่อการบริโภคหรือไม่


อากาศที่อัดเข้าไปในกระบวนการผลิตสารกรองคาร์บอน (Activation/Oxidation) คือ ก๊าซที่มีอยู่ในอากาศที่เราหายใจนั้นเอง และจุดประสงค์ที่มีการอัดอากาศเข้าไปนั้น เพื่อทำให้เกิดกระบวนการออนซิเดชั่นและทำให้เกิดรูพรุนมากมายบนเม็ดสารกรองคาร์บอน


ทำไมเครื่องกรองน้ำดื่ม ทริม จึงมีการกรองด้วยสารกรองเรซิ่น


เพื่อกำจัดหินปูนที่สามารถทำควรเสืยหายกับเครื่องครัวต่างๆ และกำจัด by product จากการกรองของสารกรองคาร์บอน เนื่องจากเมื่อสารกรองคาร์บอนทำการกรองสาร chloramines นั้นจะเกิดสารแอมโมเนียขึ้นเป็น by product ซึ่งควรจะกำจัดออกโดยใช้สารกรองเรซิ่น


สามารถเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำ ทริม เองได้หรือไม่


ควรปรึกษาเราก่อนเพราะ สารกรองน้ำเกรดต่างๆนั้นมีคุณภาพที่ต่างกัน กล่าวคือหากเกรดสารกรองน้ำต่ำจะต้องใช้ระยะการกรอง bed depth ที่ยาว เครื่องกรองน้ำ ทริม ใช้สารกรองที่มีคุณภาพเหมาะสมกับน้ำดื่มและระยะการกรอง ที่ออกแบบโดยผู้ชำนาญการแล้ว


ทำไมเครื่องกรองน้ำดื่ม ทริม จึงไม่ควร backwash


เพราะการ backwash ดังกล่าวจะทำให้สารกรองที่แพ็คกันแน่นๆจากการใช้งาน กระจายตัว ผลคือสกปรกต่างๆอาจจะหลุดออกมากับน้ำกรอง และที่สำคัญคืออัตราน้ำที่ไหลผ่านช่องว่างระหว่างสารกรองนั้นจะมากถืง ผลขึ้นน้ำถูกกรองด้วยรูพรุนของสารกรองคาร์บอนน้อยลง


ทำไมจึงควรเปลี่ยนสารกรองอย่างสม่ำเสมอ


เพราะสารกรองเป็นตัวหลักในการกรองน้ำให้สะอาด และคุณภาพของสารกรองย่อมลดลงตามปริมาณการใช้งานและคุณภาพของน้ำที่จะนำมากรอง เช่นสารกรองคาร์บอน เมื่อใช้เป็นเวลานานจะสะสมสิ่งสกปรกไว้ภายใน


การอ้างอิง

Robert Potwora (June, 2009), Chlorine and Chloramine Removal with Activated Carbon, Water Conditioning & Purification, Oceanside, CA, USA

Cameron Carbon Incorporated (2006), Activated Carbon Manufacture, Structure & Properties, Activated Carbon & Related Technologies, Havre de Grace MD, USA

Tony C Jorgensen et al. (July, 2006), Continuous removal of ammonium ion by ion exchange in the presence of organic compounds in packed columns, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Volume 81, Issue 7, p 1151–1158.


  (กลับไปด้านบน)