เครื่องกรองน้ำ ทริม
โปรแกรมบัญชี services
Navigation

เปลี่ยนสารกรอง

เปลี่ยนสารกรอง

การเปลี่ยนสารกรอง เป็นประจำนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่ การรักษาคุณภาพของน้ำกรอง ในการทำงานของสารกรองนั้น สารกรองซึ่งเป็นตัวขจัดสารเจือปนที่มากับน้ำนั้น จะมีประสิทธิภาพลดลงเรื่อยๆ ตามอายุการใช้งาน และปริมาณน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำของท่าน การเปลี่ยนสารกรองนั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทคือ

ในการเปลี่ยนสารกรองทั้งสองประเภทนั้น ทางบริษัทมีบริการรับเปลี่ยนสารกรองให้กับทุกท่าน ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้เครื่องกรองน้ำ ของทางบริษัทก็ตาม


การเปลี่ยนสารกรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม

เปลี่ยนสารกรอง เครื่องกรองน้ำดื่ม

การเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำดื่มนั้น สำหรับเครื่องกรองน้ำแบบ 2 ท่อกรอง ทางบริษัทจะให้บริการใน 2 ประเภท คือ

  • การเปลี่ยนสารกรอง ท่อกรองน้ำเข้า
  • การเปลี่ยนสารกรอง ท่อกรองน้ำออก

ซึ่งสารกรองท่อน้ำเข้านี้ควรจะได้รับการเปลี่ยนเป็นประจำทุกปี ในขณะที่สารกรองท่อน้ำออกควรจะได้รับการเปลื่ยนทุกๆ 3 หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับปริมาณการใข้น้ำ และคุณภาพของน้ำที่เข้าเครื่องกรอง

อายุการใช้งานของสารกรองนั้นขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย อาทิ ปริมาณการใข้น้ำ ความต่อเนื่องของการใช้น้ำ ระยะเวลาของสารกรอง (เมื่อถูกบรรจุอยู่ในเครื่องกรองน้ำ) และคุณภาพของน้ำเข้า นอกจากนี้อายุการใช้งานของสารกรองโดยเฉพาะสารกรองเรซิ่น (สารกรองท่อน้ำออก) นั้นยังขึ้นออยู่กับการดูแลและกระบวนการบำรุงรักษา

โดยผู้ที่ใช้เครื่องกรองน้ำควรทำการล้างสารกรองเรซิ่นด้วยเกลือแกงซึ่งละลายในน้ำ เมื่อผ่านการใช้เป็นระยะเวลานาน เพื่อเป็นการทำให้สารเรซิ่นสามารถกลับมาขจัดหินปูนได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การล้างสารกรองเรซิ่นแบบนี้มีข้อจำกัดคือ การล้างเรซิ่น หรือ regeneration นั้นไม่สามารถคืนประสิทธิภาพทั้งหมดให้กับสารกรองได้ ด้งนั้นสารกรองเรซิ่นจึงควรได้รับการเปลี่ยนทุกๆ 3 หรือ 5 ปี เพื่อให้เครื่องกรองน้ำของท่าน สามารถขจัดหินปูนได้อย่างเต็นประสิทธิภาพอีกครั้ง

สำหรับสารกรองท่อน้ำเข้าซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย สารกรองคาร์บอน สารกรองเบริม์ และถ่านแอนทราไซต์ นั้น ผู้ใช้เครื่องกรองควรทำการเปลี่ยนสารกรองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เครื่องกรองน้ำสามารถขจัด สารคลอรีน สี และกลิ่นต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ


  (กลับไปด้านบน)  
   

การเปลี่ยนสารกรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำใข้

เปลี่ยนสารกรอง เครื่องกรองน้ำใช้

การเปลื่ยนสารกรองสำหรับเครื่องกรองน้ำใช้ หรือ เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมนั้น มีความคล้ายกับการเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำดื่ม กล่าวคือ การเปลี่ยนสารกรองสำหรับเครื่องกรองน้ำ ทริม รุ่น C หรือ เครื่องกรองน้ำจากผู้ผลิตรายอื่นๆนั้น เปรียบเสมือนการเปลี่ยนสารกรองท่อน้ำเข้าในเครื่องกรองน้ำดื่ม เพียงแต่มีขนาดใหญ่และปริมาณงานมากกว่า เช่นเดียวกันกับ การเปลี่ยนสารกรองใน เครื่องกรองน้ำ ทริม รุ่น R หรือ Softener ที่เปรียบเสมือนการเปลี่ยนสารกรองท่อน้ำออกในเครื่องกรองน้ำดื่ม

ดังนั้นการเปลี่ยนสารกรองน้ำ สำหรับเครื่องกรองน้ำใช้และเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม จึงมีความแตกต่างจากการเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำดื่มอยู่พอสมควร


  (กลับไปด้านบน)  
   
หากสนใจรับบริการของบริษัท หรือต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 02-370-1250 หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อส่งข้อความถืงเรา